Om oss

Statistikk og analyseenheten (SAE) samarbeider med, og bistår divisjonene i fylkeskommunen i deres arbeid med statistikk, analyser og GIS-arbeid. SAE har en viktig rolle med tanke på utarbeiding, overvåking og utvikling av kunnskapsgrunnlag og dybdeanalyser innenfor ulike områder av fylkespolitikken, herunder også støtte opp om fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler.

SAE har fire medarbeidere:

Teamleder: Ann-Christin Hansen Ese

Statistisk rådgiver: Irmelin Kr. Nilsen

GIS-koordinator: Fredrik Duvholt Haug

Web-utvikler:  Audun Igesund

 

For spørsmål eller melde inn feil ved nettsiden ta kontakt med statistikk@tffk.no