Demografi for Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark bor det 242 736 personer pr. 30.06.2020 med en gjennomsnittsalder på 41 år. Folketallet i Troms og Finnmark har økt 32, 4 % fra 1951 til 2020. Selv om folketallet i Troms og Finnmark fortsetter å øke har hastigheten vi øker med avtatt noe. I 2010 utgjorde folketallet i Troms og Finnmark 4,7 % av landets befolkning, i 2020 utgjør folketallet i Troms og Finnmark 4,5 % av landets befolkning, og siden starten på 2019 har vi hatt en nedgang i folketallet i regionen på 0,4 %. På tross av dette, viser prognosene for framtiden at folketallet i regionen kommer til å vokse videre fram mot 2040. I 2040 kommer gjennomsnittsalderen i Troms og Finnmark til å være 44 år, mens landet for øvrig vil ha en gjennomsnittsalder på 43 år. Mer informasjon om demografi for Troms og Finnmark finner du her Troms og Finnmark i tall- demografi

Flere fylker og kommuner finner du her: Hele landet

NB! Opp igjennom årene har noen kommuner slått seg sammen med andre kommuner dette kan føre til enkelte store "hopp" i folketallet. Oversikt over hvilke kommuner dette gjelder finner du her: Sammenslåtte kommuner

Tallene hentes fra SSB: tabell 06913
Tallene hentes fra SSB: tabell 07459
Tallene hentes fra SSB: tabell 06913
Tallene hentes fra SSB: tabell 06913