Covid-19 og konsekvenser for næringslivet i Troms og Finnmark

(Sist oppdatert: 25. juni 2020)

Utbruddet av koronaviruset i februar, og innføringen av regjeringens strenge tiltak 12. mars 2020 førte til at mange næringsvirksomheter i Norge måtte permittere sine ansatte og i verste fall si opp sine ansatte. Dette førte til at opp mot 10 % av arbeidsstokken i Norge var fullstendig arbeidsløse ifølge NAV. På det meste var arbeidsledigheten i Troms og Finnmark 6,6 %.

Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten i Troms og Finnmark på 5,8 % og 36,6 % av disse var under 30 år, det skyldes at mange av de unge jobber innenfor næringer som er hardest rammet. Størst ledighet i Troms og Finnmark finner man i byene Tromsø, Alta og Harstad. Det er næringen reiseliv og transport som har hatt størst ledighet til nå, men også i næringene serviceyrker, butikk og salgsarbeider har ledigheten vært høy. Det positive er at arbeidsledigheten har begynt å reduseres innenfor alle disse næringene i løpet av den siste måneden, og at man ser at denne utviklingen gjelder for alle næringene. Selv om arbeidsledigheten går ned er det fortsatt mange som er permitterte.

Trykk på hver enkelt kommune i kart for å oppdatere diagram og søylegraf. Holder du musindikatoren over en kommune i kartet vises antall permitterte i hver næring.