Her vil det komme informasjon om hvordan en kan bruke websiden.

Hvordan hente ned grafer til egne rapporter.

Hvordan navigere i Demografi-sidene for å få informasjon på fylkesnivå og kommunenivå.