Skip to main content Skip to footer

Denne analysen bruker fem indikatorer for å vise kommunens demografiske sårbarhet. Indikatorene er sammenslått til sårbarhetsindeksen som går fra 0 til 5. Sårbarhetsindeksen viser hvor mange sårbare indikatorer en kommune har. 
Sårbarhetsindeksen vises for ønsket kommune ved å holde markøren over kommunen på kartet. Hvilke indikatorer kommunen er sårbar på er i tabellen under kartet.
Grenseverdien som avgjør kommunens sårbarhet er forskjellig for hver av de fem indikatorene og kan ses ved å bevege markøren over verdiene i tabellen.
De fem indikatorene er: antall døde per 1000 innbygger, antall levendefødte per 1000 innbygger, antall kvinner per 100 mann, nettoinnflytting og forholdet mellom antallet 0-14 åringer og antallet over 65 år +.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.