Troms og Finnmark

Hjem » Demografi »Demografi sårbarhet » Troms og Finnmark

Dette er sårbarhetsanalyse av Troms og Finnmark fylke.


Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland Viken

 

I denne sårbarhetsanalysen er det benyttet fem indikatorer til å vise hvor sårbar kommunen er innenfor temaet demografi. Desto lavere sårbarhetsindeksen er desto mindre sårbar er kommunen innenfor demografi.

Ved å holde markøren over ønsket kommune i kart vil man få opp sårbarhetsindeksen. Ytterligere informasjon om hvilke indikatorer man er sårbar på ligger i tabell under kartet og er markert i rødt.

De fem indikatorene som her er benyttet til å avgjøre demografisk sårbarhet er antall døde pr 1000 innbygger, antall levendefødte pr 1000 innbygger, antall kvinner pr 100 mann, nettoinnflytting og antallet 0-14 åringer er større enn antallet av 65 år +.

Det som avgjør om kommunen er sårbar eller ikke er grenseverdien som er forskjellig for hver av de fem indikatorene og kan ses ved å bevege markøren over den enkelte verdi i tabellen.