Sårbarhetsanalyse Troms og Finnmark

Hjem » Demografi »Demografi sårbarhet » Sårbarhetsanalyse Troms og Finnmark

Dette er sårbarhetsanalyse av Troms og Finnmark fylke.


Sårbarhetsanalyse Agder Sårbarhetsanalyse Innlandet Sårbarhetsanalyse Møre og Romsdal Sårbarhetsanalyse Nordland Sårbarhetsanalyse Rogaland Sårbarhetsanalyse Troms og Finnmark Sårbarhetsanalyse Trøndelag Sårbarhetsanalyse Vestfold og Telemark Sårbarhetsanalyse Vestland Sårbarhetsanalyse Viken

 

I denne sårbarhetsanalysen er det benyttet fem indikatorer til å vise hvor sårbar kommunen er innenfor temaet demografi. Desto lavere sårbarhetsindeksen er desto mindre sårbar er kommunen innenfor demografi.

Ved å holde markøren over ønsket kommune i kart vil man få opp sårbarhetsindeksen. Ytterligere informasjon om hvilke indikatorer man er sårbar på ligger i tabell under kartet og er markert i rødt.

De fem indikatorene som her er benyttet til å avgjøre demografisk sårbarhet er antall døde pr 1000 innbygger, antall levendefødte pr 1000 innbygger, antall kvinner pr 100 mann, nettoinnflytting og antallet 0-14 åringer er større enn antallet av 65 år +.

Det som avgjør om kommunen er sårbar eller ikke er grenseverdien som er forskjellig for hver av de fem indikatorene og kan ses ved å bevege markøren over den enkelte verdi i tabellen.