Skip to main content Skip to footer
Klikk på ønsket kommune i kartet for mer informasjon.
Sårbarhetsindikatorer angående demografi er her.  
Se også oversikt over de mest populære navn i 2022
Befolkningsutvikling: Grafen viser folketallet fra 1951 til i dag. NB! Historiske sammenslåinger av regioner gir enkelte «hopp» i folketallet. Oversikt over hvilke regioner dette gjelder finner du her: Sammenslåtte kommuner
Befolkningspyramide: Figuren viser befolkningssammensetningen for grupper med tiårs-intervaller per kjønn. 
Fødselsoverskudd
: Grafen viser antall levendefødte,  antall døde og fødselsoverskuddet. Fødselsoverskudd er differansen mellom levendefødte og døde personer. Et positivt fødselsoverskudd betyr at antall levendefødte er større enn antall døde personer noe som kan øke folketallet.
Nettoinnflytting: Grafen viser antall som flytter inn og ut av en region og nettoinnflyttingen. Tallene inkluderer også de som flytter til og fra utlandet. Nettoinnflytting er differansen mellom de som flytter inn og ut av en region. Positiv nettoinnflytting betyr at det flere flytter inn enn ut av regionen og kan øke folketallet.
Befolkningsframskriving: Grafen viser fem forskjellige framskrivningsmodeller
Oversikt over hvem som er igjen i kommunen: Denne grafen viser hvem som er igjen i de forskjellige aldersgruppene i kommunen siden 1986.

(SSB: tabell 06913)
(SSB: tabell 74459)
(SSB: tabell 06913)
(SSB: tabell 06913)
(SSB: tabell 06913)
(SSB: tabell 06913)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.