Utbredelse av koronaviruset i Troms og Finnmark

 

Sist oppdatert: 27. januar 2021

Her finner du statistikk og informasjon om koronaviruset og dens sykdom Covid-19 i Troms og Finnmark.

Tallene oppdateres i ukedagene og hentes fra Folkehelseinstituttet (FHI), MSIS.no, NAV, Finnmarkssykehuset og UNN. FHI melder om at man må påberegne store mørketall. Meldte tilfeller er basert på folkeregistrert adresse. I alt har 45 personer med ukjent kommunetilhørighet fått påvist Covid-19 i Troms og Finnmark derfor vil tallene for Troms og Finnmark fylke avvik fra de sammenlagte tallene for alle de 39 kommunene i Troms og Finnmark.

For mer informasjon om hendelsesforløpet etter virusutbruddet se «Historien om Korona».

Pr dags dato har 0,4 % av befolkningen i Troms og Finnmark fått påvist smitte av sykdommen Covid-19, det tilsvarer 417 personer pr 100 000 person. Av de som har meldt inn smitte i Troms og Finnmark er 58 % menn. Størst innmeldt smittede av Covid-19 finner man i aldersgruppen 20-29 år i Troms og Finnmark, dette utgjør 27 % av alle innmeldte smittetilfeller i regionen.

Sist uke ble 3 956 personer testet for Covid-19 i Troms og Finnmark hvor av 1,4 % av disse testet positivt for Covid-19. Totalt ble 132 707 personer testet for Covid-19 i Norge sist uke hvor av 2,2 % testet positivt for Covid-19.

R-tallet sier noe om hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. I Norge er R-tallet nå estimert til å være  0,7.

Påvist Covid-19 hittil i år
 
1 217
Nye tilfeller fra i går
 
4
Testet sist uke
 
3 956
Innlagte
 
2
Utskr. pasienter 
 
70
Antall døde
 
6

 

 

 

Hele Norge

Landsdel
Hele Norge
Nye tilfeller fra i går
 
279
Testet sist uke
 
132 707
Påvist Covid-19 hittil i år
 
61 590
Konsekvenser for næringslivet i Troms og Finnmark