Skip to main content Skip to footer

Artikler

På denne siden finner du artikler om ulike statistikk temaer som Statistikk og analyseenheten har produsert eller eksterne aktører har produsert på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Demografi

Troms og Finnmark i tall-demografi

Næring

Jordbruket i Troms og Finnmark

Covid-19

Koronaviruset

Veien videre resiliens i Troms og Finnmark

Nærings- og arbeidsliv i endring første året med Covid-19 pandemi

Samfunnsmessig konsekvensanalyser for kommuner

Lavangen kommune

Vadsø kommune

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.