Artikler

På denne siden finner du artikler om ulike statistikk temaer som Statistikk og analyseenheten har produsert eller eksterne aktører har produsert på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Demografi

Troms og Finnmark i tall-demografi

Næring

Jordbruket i Troms og Finnmark

Covid-19

Koronaviruset