Utbredelse av koronaviruset i Troms og Finnmark

Sist oppdatert: 27. mai 2020

Her finner du statistikk og informasjon om koronaviruset og dens sykdom Covid-19 i Troms og Finnmark.

Tallene oppdateres daglig etter kl. 13.00 og hentes fra Folkehelseinstituttet (FHI), NAV, Finnmarkssykehuset og UNN. FHI melder om at man må påberegne store mørketall.

For mer informasjon om hendelsesforløpet etter virusutbruddet se «Historien om Korona».

I løpet av den siste uken har antall personer som har fått påvist smitte av sykdommen Covid-19 variert mellom en til to personer i Troms og Finnmark. Økningen i antall nye smittede av Covid-19 ser ut til å være i de sentrale kommunene. I distriktskommunene har antall smittede av sykdommen Covid-19 stagnert. På det meste har antall nye tilfeller av Covid-19 hvert oppe i 20 personer i løpet av en dag i Troms og Finnmark. Samtidig som antall påviste med Covid-19 har blitt redusert, har antallet med symptomer fortsatt å øke. Antall innlagt på sykehus i Troms og Finnmark har hvert oppe i tolv pasienter, men har nå blitt redusert til litt over halvparten av dette. Pr dags dato har 0,1 % av befolkningen i Troms og Finnmark fått påvist smitte av sykdommen Covid-19 og 54 % av disse er menn. Størst smittede av Covid-19 finner man i aldersgruppen 20-29 år i Troms og Finnmark.

På nasjonalt nivå har antall innmeldinger av påvist Covid-19 begynt å gå ned, til nå har 1 % av befolkningen i Norge vært smittet av Covdi-19. Det er i Oslo det er flest personer med påvist Covid-19 i forhold til folketallet, men også her har antallet nye tilfeller av Covid-19 blitt redusert. Når det kommer til innleggelser på grunn av Covid-19 har det totalt hvert lagt inn 1034 personer på sykehus i Norge. Gjennomsnittsalderen på disse pasienten er 60 år og 60 % av disse er menn. I gjennomsnitt er hver pasient innlagt i omtrent åtte dager før de skrives ut. I følge FHI er det meldt inn 235 dødsfall som følge av Covid-19 i Norge pr 27. mai 2020 kl. 08:00. Gjennomsnittsalderen på de døde er 83 år hvor av den yngste er 41 år. Totalt sett hadde omtrent 80 % av de døde en underliggende kronisk sykdom. Smittetallet beskriver hvor mange mennesker en som er smittet med Covid-19, smitter videre. Når det er under 1, antyder tallet at man ikke har en økende smitte i befolkningen. Smittetallet i Norge er nå 0,65 i følge FHI.

Påvist Covid-19
 
250
Nye tilfeller
 
0
Med symptomer
 
12 260
Innlagte
 
2
Utskr. pasienter
 
23
Døde på sykehus
 
2

 

 

Hele Norge

Landsdel
Hele Norge
Nye tilfeller
 
125
Med symptomer
 
141 590
Påvist Covid-19
 
7 533