Utbredelse av koronaviruset i Troms og Finnmark

Sist oppdatert: 17. juli 2020

Her finner du statistikk og informasjon om koronaviruset og dens sykdom Covid-19 i Troms og Finnmark.

Tallene oppdateres i ukedagene og hentes fra Folkehelseinstituttet (FHI), MSIS.no, NAV, Finnmarkssykehuset og UNN. FHI melder om at man må påberegne store mørketall. Meldte tilfeller er basert på Folkeregistrert adresse. Tre personer som har fått påvist Covid-19 i Troms og Finnmark har ukjent kommunetilhørighet derfor vil tallene for Troms og Finnmark fylke avvik fra de sammenlagte tallene for alle de 39 kommunene i Troms og Finnmark.

For mer informasjon om hendelsesforløpet etter virusutbruddet se «Historien om Korona».

I løpet av den siste ukene har antall personer som har fått påvist smitte av sykdommen Covid-19 hvert lik null i Troms og Finnmark. På det meste har antall nye tilfeller av Covid-19 hvert oppe i 20 personer i løpet av en dag i Troms og Finnmark. I Troms og Finnmark er det ingen innlagte pasienter som følge av Covid-19, men antallet har hvert oppe i tolv pasienter,. Pr dags dato har 0,1 % av befolkningen i Troms og Finnmark fått påvist smitte av sykdommen Covid-19 og 54 % av disse er menn. Størst smittede av Covid-19 finner man i aldersgruppen 20-29 år i Troms og Finnmark.

I Norge har 9 015 personer fått påvist Covid-19, men man har estimert seg til at omtrent 30 000- 40 000 personer i Norge har hvert smittet. Omtrent 96 % av alle som har fått påvist Covid-19 i Norge er nå friskmeldte. Det har det totalt hvert lagt inn 1 192 personer på sykehus med Covid-19 i Norge. I følge FHI er det meldt inn 255 dødsfall som følge av Covid-19 i Norge pr 1. juli 2020 kl. 08:00. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år og omtrent 82 % av de døde hadde en underliggende kronisk sykdom. 

Smittetallet beskriver hvor mange mennesker en som er smittet med Covid-19 smitter videre. Hvis smittetallet er under 1, antyder tallet at man ikke har en økende smitte i befolkningen. Smittetallet i Norge er nå 0,85 i følge FHI.

Påvist Covid-19
 
258
Nye tilfeller
 
0
Med symptomer
 
14 182
Innlagte
 
0
Utskr. pasienter
 
26
Antall døde
 
4

 

 

Hele Norge

Landsdel
Hele Norge
Nye tilfeller
 
4
Med symptomer
 
258 458
Påvist Covid-19
 
9 015
Konsekvenser for næringslivet i Troms og Finnmark