Utbredelse av koronaviruset i Troms og Finnmark

Sist oppdatert: 21. oktober 2020

Her finner du statistikk og informasjon om koronaviruset og dens sykdom Covid-19 i Troms og Finnmark.

Tallene oppdateres i ukedagene og hentes fra Folkehelseinstituttet (FHI), MSIS.no, NAV, Finnmarkssykehuset og UNN. FHI melder om at man må påberegne store mørketall. Meldte tilfeller er basert på Folkeregistrert adresse. I alt har 42 personer med ukjent kommunetilhørighet fått påvist Covid-19 i Troms og Finnmark derfor vil tallene for Troms og Finnmark fylke avvik fra de sammenlagte tallene for alle de 39 kommunene i Troms og Finnmark.

For mer informasjon om hendelsesforløpet etter virusutbruddet se «Historien om Korona».

Etter flere uker med lite smitte i Troms og Finnmark har det i de siste ukene vært en økning i antall meldte smittetilfeller. På det meste har antall nye tilfeller av Covid-19 vært oppe i 20 personer i løpet av en dag i Troms og Finnmark. I Troms og Finnmark er det ingen innlagte pasienter som følge av Covid-19, men antallet har vært oppe i tolv pasienter,. Pr dags dato har 0,1 % av befolkningen i Troms og Finnmark fått påvist smitte av sykdommen Covid-19 og 56 % av disse er menn. Størst smittede av Covid-19 finner man i aldersgruppen 20-29 år i Troms og Finnmark.

I Norge har 16 771 personer fått påvist Covid-19, men man har estimert seg til at omtrent 30 000- 40 000 personer i Norge har hvert smittet. Omtrent 96 % av alle som har fått påvist Covid-19 i Norge er nå friskmeldte. Det har det totalt vært lagt inn 1 214 personer på sykehus med Covid-19 i Norge. I følge FHI er det meldt inn 278 dødsfall som følge av Covid-19 i Norge pr 20. oktober 2020 kl. 08:00. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år og omtrent 82 % av de døde hadde en underliggende kronisk sykdom. 

 

Påvist Covid-19
 
440
Nye tilfeller
 
6
Med symptomer
 
14 182
Innlagte
 
4
Utskr. pasienter
 
38
Antall døde
 
4

 

 

Hele Norge

Landsdel
Hele Norge
Nye tilfeller
 
169
Med symptomer
 
258 458
Påvist Covid-19
 
16 771
Konsekvenser for næringslivet i Troms og Finnmark